Условия за ползване

Общи условия за използване на платформата "Борса за Части"

"Борса за Части" е онлайн платформа за публикуване на обяви, форум за дискусии, информационни ресурси, които се използват от потребителите при условията, посочени по-долу.

Задължително се запознайте с настоящите условия внимателно, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на "Борса за Части" (наричан по-нататък "Борса за Части", "borsazachasti.com" или "платформата"), изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.

Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до borsazachasti.com и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на платформата.

Моля прочетете внимателно:

Общи условия за използване на платформата

Приложение: "Услуги за промотиране на обяви и Платени услуги"

Приложение: “Ценови листи”

Приложение "Образец на декларация за отказ от услуга"

Приложение "Забранено съдържание"