Лични данни

Тази политика за поверителност ще обясни как нашата организация използва личните данни, които събираме от вас, когато използвате нашия уебсайт: borsazachasti.com.

Какви категории с твои лични данни обработваме?
1. Име;
2. Псевдоним;
3. email адрес;
4. Телефонен номер.

Защо обработваме твоите лични данни?
- За да можеш да използваш платформата "Борса за Части" като регистриран потребител или посетител. За да може Борсата да помага на хората, независимо дали са частни лица или търговци. Целта на Борса за Части е да помага на хората в търсенето на резервни части, съвети или сервизни услуги. 

Къде се администрират личните данни?
- На територията на Европейския съюз, в Нидерландия, Амстердам. 

За какъв период от време обработваме личните ти данни?
1. Докато си регистриран потребител на "Борса за Части".
2. Докато разглеждаш Борсата като посетител без регистрация. 
3. Докато имаме твоето изрично съгласие.
4. Докато закон задължава администратора на данни. 

Нелични данни и анализ на трафика чрез инструменти от Google (неидентифицирани и неидентифициращи данни за теб като субекта на данните, които могат да бъдат предоставени или събрани чрез използването на www.borsazachasti.com от теб като субекта на данните), включително, но не само:
- IP адреса ти;
- Времетраене на посещението ти;
- Дата на осъществяване на достъпа;
- Посетена(и) уебстраница(и);
- Доклади за сривове в софтуера;
- Вид на използвания браузър.